Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat verstrekt. Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam – Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat GEGEVENS NODIG HEEFT

Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat GEGEVENS BEWAART

Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BEVEILIGEN

Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat op via info@fredrutting.nl. www.fredrutting.nl is een website van Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat. Fred Rutting Acteren en Trainen op Maat is als volgt te bereiken:

Postadres: Jan Jordenshof 15 9951 MC Winsum
Vestigingsadres: idem
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02087506

Telefoon: 0620549507
E-mailadres:info@fredrutting.nl