Coachen

Progressiegericht coachen is gericht op mogelijkheden en oplossingen, niet op problemen en oorzaken. Het is een pragmatische en stimulerende wijze om doelen te bereiken. Als uitgangspunt nemen we de huidige situatie en de focus ligt op de gewenste situatie. De basisgedachte van progressiegericht coachen is: doe meer van wat werkt en als niet werkt, stop daar dan mee. Geen enkel probleem is continue aanwezig. Het is niet nodig om oorzaken te kennen om het probleem op te lossen.

Progressiegericht coachen is respectvol en geduldig. Het gaat om kleine stappen naar een langdurig resultaat. Het stimuleert en motiveert het zoeken naar mogelijkheden en kansen. De coach heeft een begeleidende rol. Resultaat is haalbaar is 4 tot 6 gesprekken.

Voor wie:
Progressiegericht coachen wordt ingezet bij persoonlijke ontwikkeling, team ontwikkeling, management ontwikkeling, verandertrajecten en stressbeheersing.

Tarieven:
Online coachen: €55 per half uur
Persoonlijk coachen: €135 per coachingsgesprek van een uur; €200 per anderhalf uur

Ben je nieuwsgierig? Maak vrijblijvend een afspraak voor een GRATIS kennismakingsgesprek via het formulier hiernaast.

Hartelijke groet,

Fred Rutting